OTVÁRACIE HODINY : Pondelok - Nedeľa 09:00 - 21:00 hod.

Propozície MBwL 2011/2012

E-mail Tlačiť PDF

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Usporiadateľom MBwL je elementcafe/bowling
Vedúcim MBwL je Vorel Tomáš a Šuška Pavol, rozhodcami sú VOREL Tomáš, ŠUŠKA Pavol a BIKÁR Mikuláš. Ďalšieho rozhodcu bude podľa potreby určovať vedúci MBwL.
Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling, vydaných a schválených SBwZ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.slovakbowling.sk.
Hrá sa podľa týchto základných propozícií. V prípade nezrovnalostí alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt vedúceho MBwL a ten je nemenný.

 

MBwL je dlhodobé podujatie ktoré sa začína hrať 20.09.2011 o 17:00 a pokračuje vždy v utorok o 17:00 podľa rozpisu, ktorý bude uverejnený na www.elementbowling.sk

Hrá sa v jednej bowlingovej herni:SC Mirage-elementcafe/bowling
Zápasy sa hrajú vždy v utorok o 17:00 pre 1.mestskú ligu aj 2.mestskú ligu podľa aktuálneho rozpisu.

Celá sezóna sa bude hrať dvoj kolovo každý s každým + play off

2. PODMIENKY ŠTARTU

MBwL je súťaž 3-členných družstiev. Hráči sú prihlásení v družstvách bez ohľadu na členstvo v SBwZ, klubovú príslušnosť, pohlavie, či vek.
Družstvá uhradia štartovné pred začiatkom základnej a nadstavbovej časti. Družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami. Ak družstvo neuhradí štartovné  pred začiatkom základnej a nadstavbovej časti nebude mu umožnené nastúpiť na zápas.

Štartovné:7 €/zápas/družstvo (pre 1. a 2. polovicu MBwl.)

Družstvo hrá vždy s troma a minimálne dvoma hráčmi, pri hre s dvoma hráčmi sa započítava výsledok len za dvoch hrajúcich hráčov. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Družstvo ktoré na zápas nenastúpi vôbec, prehrá kontumačne s 0 bodmi.

Preloženie hracieho termínu je možné len 1 krát v základnej a 1 krát v nadstavbovej časti po vzájomnej dohode oboch družstiev. Preloženie zápasu musí nahlásiť kapitán družstva minimálne 3 dni pred zápasom v herni. Preložený zápas musí byt odohratý vždy do soboty v každom hracom týždni.

Na družstvo sa čaká max. 5 minút po začatí zápasu podľa rozpisu- neskorý príchod  znamená neumožnenie nastúpenia na zápas, zápas bude kontumovaný, počet bodov 0.

3.Prvý štart v Mbwl

Družstvo: Ktoré nastúpilo do Mbwl prvý krát alebo nehralo v sezóne 2010/2011, nastupuje do 2.mestskej bowlingovej ligy

4. HRACÍ SYSTÉM

Zápas:

Každý zápas sa hrá na dvoch dráhach. Vždy jedno družstvo na jednej dráhe. Po odohraní 10 framov každým hráčom si družstvá dráhy vymenia. Spočítava sa suma nahratých bodov za troch hráčov na obidvoch dráhach. Po odohraní na jednej dráhe môže družstvo ľubovoľne hráčov vystriedať v rámci tohto družstva.
Družstvo - môže mať maximálne 9 hráčov. Výmena hráčov medzi družstvami je možná len jedenkrát za ligu a to pred začiatkom nadstavbovej časti.

Bodovanie:

Výhra  –  2 body

Prehra  –  0 bodov

Remíza – 1 bod

Tréning:

Pred začiatkom zápasu majú vždy hráči 2 skúšobné framy. Tréningové framy nie sú pre hráčov povinné.
Handicap:

Ženám a juniorom do 18 rokov je priznaný HDC vo výške 5 bodov na hru.

Mazanie:bude uverejnené 16.09.2011

Základná časť:
Družstvá v prvej aj v druhej mestskej bowlingovej lige odohrajú medzi sebou 1 zápas systémom "každý s každým" - 1.polovica základnej časti.

Nadstavbová časť

Družstvá v prvej aj v druhej mestskej bowlingovej lige odohrajú medzi sebou 1 zápas systémom "každý s každým" - 2.polovica základnej časti

Play off:
Prvé štyri družstvá z 1.MBwl postupujú do Play-off.

semifinále
Prvé družstvo hrá proti štvrtému, druhé proti tretiemu.
Hrá sa jeden zápas - víťaz postupuje do finále, porazený do boja o 3.miesto.
o 3.miesto

Hrá sa jeden zápas - víťaz získava 3.miesto, porazený 4.miesto MBwL.

finále
Hrá sa jeden zápas - víťaz sa stáva víťazom 1.MBwL pre aktuálny ročník, porazený obsadí 2.miesto MBwL.
Postup a Vzostup:

Po skončení základnej a nadstavbovej časti prvý dvaja z 2.MBwl vzostupujú pre ďalšiu sezónu 2012-2013 do 1.MBwl a posledný dvaja z 1.MBwl zostupujú do 2.MBwl

5. OCENENIA

Po ukončení MBwL budú ocenené prvé tri družstvá1.MBwl a 2.MBwl a posledné družstvo 2.MBwl. V jednotlivcoch budú ocenení v 1.MBwl aj 2.MBwl:
- najlepší hráč podľa priemeru (musí mať odohraných aspoň polovicu hier z 60 = 30)
- najvyšší náhod
- najlepšia žena podľa priemeru (musí mať odohraných aspoň polovicu hier z 60 = 30)
- najlepší junior podľa priemeru (musí mať odohraných aspoň polovicu hier z 60 = 30)

Pri rovnosti bodov po skončení 1.polovice alebo celej základnej časti na 6. a 7. mieste, alebo na 4. a 5.mieste v skupine 1, sa rozhoduje o poradí nasledovne: skóre / vyšší najvyšší náhod družstva / vyšší najnižší náhod družstva. V prípade, že ani tieto ďalšie ukazovatele neukážu jednoznačné poradie, rozhodne vedúci súťaže o spôsobe "rozstrelu" takýchto družstiev.
V prípade remízy v zápase Play-off sa zápas zopakuje až do rozhodnutia.
Rozpis zápasov bude uverejnený na webstránke www.elementbowling.sk ako aj v bowlingovej herni.
Propozície súťaže sú uverejnené na webstránke www.elementbowling.sk alebo k nahliadnutiu u rozhodcov súťaže.
Výsledky zápasov spolu s najlepšími hráčmi družstiev budú zasielané do redakcií regionálnych novín a na webstránku www.zilina.sk. Podrobné výsledky budú uverejnené na webstránke webstránke www.elementbowling.sk.
V prípade vážnej neočakávanej udalosti (napr. zatvorenia herne), zvolá vedúci súťaže stretnutie kapitánov družstiev.
Za nešportové správanie je pokuta 10€. Za opakované nešportové správanie vylúčenie z MBwL.

Posledná úprava ( Sobota, 03 September 2011 15:03 )  

Partneri