OTVÁRACIE HODINY : Pondelok - Nedeľa 09:00 - 21:00 hod.

ELEMENT Masters K.O.

E-mail Tlačiť PDF

 

Miesto konania: ELEMENT café/bowling, športové zariadenie s kaviarňou

Rozhodcovia : Vorel Tomáš, Šuška Pavol

Organizátor : ELEMENT café/bowling

Termín konania: 03.03.2012 9:30 hod

Štartovné: 14€


 

Účastníci: Turnaj je pripravený pre max 24 hráčov. Turnaj je otvorený pre všetkých hráčov bowlingu, registrovaných i neregistrovaných.

Prezentácia: Hráči sa prezentujú do jednotlivých kôl v prezenčnej dobe podľa plánovaného priebehu kvalifikačných kôl. Hráči, ktorí si príslušné kvalifikačné kolo dopredu rezervovali , majú účasť v kole zaistenú, pokiaľ sa dostavia k prezencii najneskôr 10 min pred jeho plánovaným zahájením.

Mazanie dráh: Mazanie ako aj úprava dráh a rozbežiska bude vykonané pred každou rundou v kvalifikácii a pred semifinále(KO súboje). Počas turnaja  bude použité mazanie house white 1.

Handicap: Ženy 8 bodov na každú hru, juniori do 16 rokov 8 bodov na každú hru počas celého turnaja.

Tréning: Hráči majú pred prvou hrou právo na 5 minútový tréning.

 

Hrací systém: Kvalifikácia: Hrá sa po dvoch hráčov na dráhe (12 hráčov), v prípade väčšieho záujmu po troch hráčov na dráhe (18 hráčov). Rozhodnutie o počte hráčov na dráhach je výlučne v kompetencii organizátora. Pred každým kolom si hráči vyžrebujú dráhy, na jednom podávači hrajú max. 3 hráči. Každý hráč odohrá v kvalifikačnom kole 6 hier systémom Amerika. Hráči odohrajú 3 hry na vyžrebovanej dráhe a po odohratí 3 hier sa presunú o jeden podávač vpravo.

Postup z kvalifikácie:

Do finále postupuje spolu 24 hráčov a to 1. až 24. miesto po zoradení v kvalifikácii.

Hráči umiestnení po kvalifikácii na 25. a horšom mieste ďalej nepokračujú ich umiestnenie je konečné.

O umiestnení a postupe z kvalifikačných kôl rozhoduje:

1) súčet bodov z odohraných hier

2) vyšší náhod v kvalifikácii

3) roztrel na 9. a 10. Frame

 

Finále 1.kolo KO: Do 1.kola finále postupuje spolu 24 hráčov t.j. hráči z kvalifikácie na 1. až 24.mieste. Hráči odohrajú vyraďovaciu časť KO nasledovne:

Dráhu pre dvojicu vyberá hráč, ktorý má lepšie umiestnenie po kvalifikácii. Hráči následne odohrajú na danej dráhe 2 hry systémom AMERIKA a súčet týchto hier určí postupujúceho do 2.kola KO. Postupuje hráč ktorý bude mať vyšší počet zrazených kolkov vrátane handicapu. V prípade rovnosti skóre rozhoduje lepšie umiestnenie v kvalifikácii.

Rozpis zápasov 1.kola KO : Rozpis zápasov 1.kola KO:

1.skupina zápasov 2.skupina zápasov

A zápas: 1 – 24 A1 zápas: 7 - 18

B zápas: 2 – 23 B1 zápas: 8 - 17

C zápas: 3 - 22 C1 zápas: 9 - 16

D zápas: 4 – 21 D1 zápas: 10 – 15

E zápas: 5 – 20 E1 zápas: 11 - 14

F zápas: 6 – 19 F1 zápas: 12 - 13

Finále 2.kolo KO: Do 2.kola KO postupuje spolu 12 hráčov t.j. víťazi 1. kola KO. Víťazi 1. Kola budú zoradený podľa súčtu oboch hier odohraných v 1.kole vrátane handicapu. Dráhu pre dvojicu vyberá hráč, ktorý má lepšie umiestnenie po 1.kole. Hráči následne odohrajú na danej dráhe 2 hry proti sebe systémom AMERIKA a súčet týchto hier určí postupujúceho do 3.kola KO. Postupuje hráč ktorý bude mať vyšší počet zrazených kolkov vrátane handicapu. V prípade rovnosti skóre rozhoduje lepšie umiestnenie v kvalifikácii.

Rozpis zápasov 2.kola KO: (podľa umiestnenia a zoradenia v 1.kole KO)

1. zápas: 1. – 12.

2. zápas: 2. – 11.

3. zápas: 3. – 10.

4. zápas: 4. – 9.

5. zápas: 5. – 8.

6. zápas: 6. – 7.

Finále 3.kolo KO: Do 3.kola KO postupuje spolu 6 hráčov t.j. víťazi 2. kola KO.

Dráhu dostanú hráči pridelenú podľa vopred daného vyžrebovania v propozíciách. Víťazi 2. kola budú zoradený podľa súčtu oboch hier odohraných v 2.kole vrátane handicapu. Hráči následne odohrajú na danej dráhe 2 hry proti sebe systémom AMERIKA a súčet týchto hier určí postupujúceho do 4.kola KO. Postupuje hráč ktorý bude mať vyšší počet zrazených kolkov vrátane handicapu. V prípade rovnosti skóre rozhoduje lepšie umiestnenie v kvalifikácii.

 

Rozpis zápasov 3.kola KO:

1. zápas - dráha č.1 – 1.miesto v 2.kole

1. zápas – dráha č.2 - 6.miesto v 2.kole

2. zápas – dráha č.3 - 2.miesto v 2.kole

2. zápas – dráha č.4 - 5.miesto v 2.kole

3. zápas – dráha č.5 – 3.miesto v 2.kole

3. zápas – dráha č.6 – 4.miesto v 2.kole

4. kolo SUPERFINÁLE: Do 4.kola SUPERFINÁLE postupujú 3 hráči t.j. víťazi 3.kola. Hráči odohrajú na dráhach č.5 a 6. systémom AMERIKA dve hry a víťazom turnaja sa stáva hráč, ktorý dosiahne najvyšší počet zhodených kolkov v tomto 4. kole, ďalej 2. a 3. miesto podľa počtu zhodených kolkov. Pri rovnosti bodov nasleduje roztrel na 9. a 10. Frame.

 

Predpis:

1) Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry bowlingu“ schválených SBwZ.

2) Pri individuálny cenách najlepšia žena a najlepší junior je podmienka vyhodnotenia ceny odohrania minimálne 50% hier z celkového počtu.

3) Hrá sa podľa tohto rozpisu, pokiaľ tento rozpis niektorú časť pravidiel mení.

Platnosť rozhodnutí: V prípadných sporoch má rozhodujúce a konečné slovo organizátor turnaja. Tento systém turnaja je záväzný pre všetkých účastníkov turnaja. Organizátor má výhradné právo k zmene týchto propozícií pri nepredvídaných okolnostiach. Zaplatením štartovného na tento turnaj vyjadrujú hráči súhlas so systémom turnaja.

Prihlášky: Prihlášky vrátane nahlásenia do kvalifikačných rúnd: 0911233522

Povinnosti hráčov a tresty:

Používanie akýchkoľvek prípravkov na úpravu rozbežiska ako aj na úpravu vlastnej výstroje ( gulí ) je počas hry neprípustné. Rozbežisko počas hry smie upraviť iba bowler herne aj to so súhlasom rozhodcu turnaja.

Rušenie ostatných hráčov nevhodnými posunkami ako aj nevhodným alebo vulgárnym pokrikom, vstupom hráča do cudzieho hracieho priestoru nie ja prípustné.

Všetky tieto povinnosti hráčov kontroluje počas celého turnaja rozhodca turnaja a pri porušení udeľuje tresty:

 varovanie

 vylúčenie z turnaja

 

Na turnaj je na výhru určených 30% z celkové vybraného štartovného poplatku. Suma pre víťazov bude rozdelená nasledovne:

1. miesto finančná hotovosť 50% zo sumy určenej na výhry + trofej

2. miesto finančná hotovosť 30% zo sumy určenej na výhry + trofej

3. miesto finančná hotovosť 20% zo sumy určenej na výhry + trofej

4. miesto štartovné na ďalšie kolo grátis

Najlepší ženský výkon: vecná cena

Najlepší mužský výkon: vecná cena

 


www.elementbowling.sk

Posledná úprava ( Utorok, 07 Február 2012 09:17 )  

Partneri