OTVÁRACIE HODINY : Pondelok - Nedeľa 09:00 - 21:00 hod.

O klube

E-mail Tlačiť PDF

Dňa 23.07.2012 vznikol v Žiline nový bowlingový klub BK ELEMENT ŽILINA (ďalej len BKE).

Základným poslaním BKE

a)    organizovať športovú činnost v rámci zapojenia do športových  aktivit, vytvárať pre ňu materiálne a tréningové podmienky

b)    vytvárať ekonomickú základňu pre plnenie svojich cieľov

c)    budovať, prevádzkovať a udržiavať telovýchovné a iné zariadenia, ktoré vlastní alebo  užíva

d)    hájiť záujmy členov BKE a za tým účelom spolupracovať s orgánmi mesta a s ostatnými organizáciami (napr.SBWZ, športovými  zväzmi a pod.) a jednotlivcami

e)    ďalšími formami svojej činnosti napomáhať pri rozvoji života, kultúry, zdravia a pod. v meste (okrese, obvode), najmä formou verejne prospešných prác, organizačnou a osvetovou činnosťou.

f)     podpora športu detí, mládeže ( v rámci juniorov) a občanov zdravotne postihnutých


Posledná úprava ( Pondelok, 27 August 2012 11:51 )  

Partneri